Lidmaatschap

Lidmaatschap van Adelbert Venray

Adelbertleden ontvangen in de maand september het jaarprogramma met een overzicht van de te houden lezingen. Voor deze lezingen zijn alle leden van harte welkom. Afgezien van de jaarbijdrage zijn hieraan geen kosten verbonden.

Kort voor iedere lezing ontvangt u een convocaat met meer informatie over de inhoud ervan , de spreker, het tijdstip en de locatie. U ontvangt dit convocaat per e-mail.

Adelbert Venray vraagt van haar leden met ingang van september 2017 een bijdrage van tenminste € 40 per jaar voor een adres met één persoon en €50 voor een adres met meerdere personen. Ons bankrekeningnummer is: NL34 ABNA 0231 8004 60 t.n.v. Adelbertvereniging Venray

Heeft u nog vragen? Stuur een e-mail aan info@adelbertvenray.nl!