Adelbert Nederland

De Sint Adelbertvereniging werd op verzoek van de Nederlandse bisschoppen op 10 december 1934 opgericht door jhr.mr. C. Ruijs de Beerenbrouck vanuit de christelijke geïnspireerde gedachtewereld. De vereniging had ten doel een plaats te zijn, waar katholieken – mannen en vrouwen, jongeren en ouderen – zich konden oriënteren en informeren over culturele, levensbeschouwelijke, politieke en sociaaleconomische onderwerpen. In grote lijnen staat die filosofie nog steeds overeind, al zijn de scherpe kantjes eraf en is de vereniging eigentijds.

Meer informatie over Adelbert Nederland treft u aan via de menu-knop ‘Links’.