Dr. Goos Cardol – ‘Kinderbescherming: een noodzakelijk kwaad?’

Maandag 11 maart 2024- ‘De Baank’ Albionstraat 26 te Leunen – aanvang 20.00 uur.

Jeugdzorg in een veranderende samenleving

Er gaat haast geen week voorbij zonder dat er in de media-aandacht wordt besteed aan de jeugdzorg in Nederland. Te lange wachtlijsten, te veel jongeren die opgesloten worden, uithuisplaatsingen bij de Toeslagenaffaire, financiële tekorten bij gemeenten om dat te doen wat nodig is, personeelstekorten of misstanden met soms ernstige gevolgen voor jongeren.

Toch staat Nederland vaak in de top drie van landen waar jongeren het meest gelukkig zijn.

Op deze avond kijkt de spreker terug naar ‘waar we vandaan komen’, hoe ons jeugdzorgstelsel is georganiseerd en of de principes, uit onder meer het Kinderrechtenverdrag, nog steeds leidend zijn in hoe de jeugdzorg is vormgegeven.

Dat doet hij aan de hand van concrete casuïstiek, waardoor de soms ingewikkelde materie begrijpelijk wordt gemaakt, door steeds oog te hebben voor soms twee tegenstrijdige perspectieven die deels verklaren waarom het gaat zoals het gaat: het politieke perspectief en het perspectief van de jeugdzorgwerkers en jongeren.

Mr. dr. Goos Cardol

Goos Cardol studeerde Nederlands Recht nadat hij als maatschappelijk werker in de jeugdbescherming werkte. Hij promoveerde aan de Universiteit van Tilburg op een onderzoek naar de verhouding tussen het jeugdrecht en het migratierecht voor minderjarigen. Tot 2016 werkte hij als juridisch adviseur bij het Ministerie van Justitie. Daarnaast was hij als onderzoeker en als lector Opvoeden in het Publieke Domein verbonden aan de Zuyd Hogeschool te Sittard.

Hij schreef verschillende boeken en artikelen op het terrein van het jeugdrecht. Na zijn pensionering is hij momenteel nog verbonden aan genoemde Hogeschool waar hij Recht doceert aan de Academie voor Sociaal Werk.