Prof. dr. Thomas Mertens – ‘Het recht op leven: enkele beschouwingen’

Maandag 13 maart 2023– ‘De Baank’ Albionstraat 26 te Leunen – aanvang 20.00 uur.

Een van de eerste rechten, zo niet het eerste recht, dat in de verschillende verklaringen van mensenrechten wordt genoemd, is het recht op leven. Dat lijkt nogal voor de hand te liggen: zonder leven geen rechten; wie niet leeft, kan geen drager van rechten zijn. Het recht op leven heeft aldus een zekere vanzelfsprekendheid. Een nadere beschouwing van dat mensenrecht echter leert dat het recht op leven een heel ingewikkeld recht is. In Mertens’ voordracht zullen verschillende aspecten en controversen rond het recht op leven aan de orde komen: heeft een straffende instantie onder bepaalde omstandigheden het recht om een misdadiger van het leven te beroven (doodstraf)? Welke verplichtingen vloeien uit het recht op leven voort, voor anderen en voor mijzelf? Brengt het recht op leven met zich mee dat biologisch leven onder alle omstandigheden gerespecteerd moet worden of mogen er aan het begin en aan het einde van het leven beslissingen genomen worden die ten koste gaan van het leven? Hoe verhoudt het recht op leven zich tot het recht op zelfbeschikking? En, in laatste instantie, wat betekent de dood voor het recht op leven?

Thomas Mertens is emeritus hoogleraar rechtsfilosofie aan de Radboud Universiteit. Hij doceerde en publiceerde over een variëteit aan onderwerpen, zoals mensenrechten, vraagstukken van oorlog en vrede, de moraalfilosofie van Immanuel Kant. Zijn laatste boekpublicatie betreft een uitgave van geschiedfilosofische teksten van Immanuel Kant onder de titel: Immanuel Kant, I. Kant, Wat is verlichting (en andere geschiedfilosofische geschriften), Inleiding, vertaling en annotaties Thomas Mertens & Willem van der Kuijlen, Boom, Amsterdam 2021.